Degeneració macular (DMAE)

La degeneració macular afecta greument la visió central però es manté la visió perifèrica, i per això mai produeix ceguesa total.  En molts casos el pacient presenta metamorfopsias o  distorsió de la imatge. Afecta un 20-30% de les persones majors de 65 anys. Hi ha una forma atròfica o seca que és la més freqüent (90% dels casos) i una forma exsudativa amb formació de membranes neovasculars  subretinales que sagnen i destrueixen la màcula.

dmae_01

Metamorfopsias o distorsió de la imatge produïda per la degeneració macular.

Freqüentment, cal fer una tomografia de coherència òptica de la màcula (OCT macular) per determinar la seva localització i extensió i determinar si el pacient pugui beneficiar-se del tractament. En alguns casos també cal fer unes proves de contrast com  l’angiografia fluoresceínica o verd indocianina. Recentment a la nostra clínica disposem d’una OCT angiogràfica no invasiva que ens permet realitzar un examen exhaustiu de la màcula sense la necessitat d’introduir colorant a les venes. Aquesta tecnologia és totalment innòcua i no invasiva, ja que a més, no cal dilatar les pupil·les.

Angiografía fluoresceínica

Tomografía de coherencia óptica (OCT)

Des de l’any 2005 disposem de fàrmacs denominats antiproliferatius , efectius per aturar i fins i tot millorar la degeneració macular associada a l’edat ( DMAE ) . Les formes exudatives es tracten amb injeccions intravítreas de fàrmacs antiproliferatius ( ranicizumab , bevacizumab , aflibercept ) . Amb el tractament la gran majoria de casos s’estabilitza i un percentatge important millora. El tractament s’ha de fer el més aviat possible ja que només és més efectiu en membranes recents i no millora les cicatrius antigues ni les formes seques. Són freqüents les recidives i de vegades la resposta és parcial pel que s’han de realitzar diverses reinjeccions.

Degeneración macular seca o atrófica    

Degeneración macular húmeda o exudativa