Còrnia

Queratocon

 

Patologia infreqüent que produeix una deformitat i un aprimament de la còrnia. Això pot produir mala visió fins i tot amb ulleres, astigmatismes creixents o dificultat per a graduar correctament. És molt important un diagnòstic precoç per a un tractament correcte. Es diagnostica i vigila mitjançant Topografia corneal.

 

Actualment disposem de tractaments eficaços per a la prevenció, frenar la seva progressió o millorar la deformitat corneal:

 

    • Cross linking. És un procediment simple, no invasiu per tractar queratocons i ectàsies corneles incipients quan encara la visió és bona. S’instil un col·liri de riboflavina que impregna totalment la còrnia i després s’aplica una radiació UVA amb làser, que produeixen una reacció que enforteix el col·lagen corneal i evita el progrés de la malaltia.
    • Anells corneals intraestromals. S’empren anells de diferent gruix segons el defecte que es vol corregir. El procediment és reversible i si els resultats no són adequats es poden canviar o extreure els anells.

 

Saber més de Queratocon. 

cornea-(1)
cornea-(2)

Trasplantament de còrnia

 

És la substitució de la còrnia malalta d’un pacient per una altra sana procedent d’un donant. La còrnia la facilita un Banc d’Ulls legalitzat, després d’analitzar-la i comprovar que és apta per a trasplantament i que no presenta malalties transmissibles. Com la còrnia és avascular (sense artèries ni venes), no necessita proves de compatibilitat entre donant i receptor. Per això el temps d’espera és menor que en altres òrgans i permet programar la cirurgia.

 

Les indicacions principals són: Opacitats corneals greus degudes a infeccions, inflamacions (queratitis per herpes), traumatismes, causticacions o corrosions per productes químics, ulls secs severs, distròfies (Fuchs), degeneracions i certes malalties com l’edema corneal després de cirurgia de cataractes ( queratopatía bullosa) i quan fracassa un trasplantament previ. També còrnies transparents perforades o amb superfície irregular quan la visió és dolenta i no es corregeix amb ulleres ni lents de contacte. En aquest apartat podem incloure el queratocon, una malaltia corneal hereditària que apareix en joves i les ectàsies després de LASIK.

 

Avui dia disposem de tècniques lamelares (DSAEK, DALK, QPLS) per al trasplantament de còrnia que substitueixen només la part afectada de la còrnia. D’aquesta manera es disminueixen molt els riscos de la cirurgia, s’accelera la recuperació i s’allarga la vida del trasplantament per disminuir sensiblement la incidència de rebuig. Aquestes tècniques són individualitzades en funció de la patologia i afectació corneal.

 

Saber més de trasplantaments de còrnia. 

DR CARDONA
TRANSPLANTE DE CORNEA